วันศุกร์, กุมภาพันธ์ 18, 2554

ระบบ Auto Update Patch Game [AUPG] by OSSCวัตถุประสงค์
1.เพื่อช่วยเหลือ เจ้าของกิจการ นิสิต บุคคลที่สนใจจะทำระบบการอัพเดจแพทเกม ด้วยตนเอง ไว้ใช้เองภายในร้าน
2.เพื่อลดการเสียเวลาอัพเดจแพทเกม ระบบจะอัพแพทในเครื่อง server ในร้าน เครื่องลูกก็จะดึงไปใช้งานได้ทันที่ ลูกค้าไม่ต้องรอ
3.เพื่อป้องกันการแก้ไข เปลี่ยนแปลง ข้อมูล ในเครื่องลูกข่าย เพราะเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใด เครื่องรีสตาท์ก็จะกลับมาสู่สภาพเดิม
4.เพื่อเป็นการศึกษาและเรียนรู้เทคโนโลยี ระบบ เครื่อข่าย
5.เพื่อป้องกันโปรแกรม อันไม่พึ่งประสงค์ MP3 เกมอันตราย สื่อลามก เพราะเมื่อปิดหรือรีสตาร์ทเครื่อง ข้อมูลก็กลับมาเหมือนเดิม
6.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ การแก้ไขปัญหาด้วยตัวเอง
7.เพื่อส่งเสริมชุมชน ในการช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ ระหว่างนิสิต สมาชิก บุคคลทั่วไป

ระบบจะประกอบไปด้วย


A.Server กลาง (Data Center)
B.Server ในร้าน
C.เครื่องลูกข่ายภายในร้าน

รายละเอียดทั้งหมด
http://autoupdatepatchgame.blogspot.com/2011/02/auto-update-patch-game-aupg-by-ossc.html

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น