วันอาทิตย์, มิถุนายน 23, 2556

คมฉัดลึกแฉ! ทำงานผ่านเน็ตวันละ500-1000บาท-รายได้เสริม รายได้สูญ


 คมชัดลึกแฉ รายได้เสริม...รายได้สูญ ? ผู้ร่วมรายการ จิรชัย มูลทองโร่ย เลขาธิการคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค, จิระ พันธ์คีรี ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้านการเงินนอกระบบ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง, ปิติก้อง คณาจันทร์ พนักงานสอบสวนคดีพิเศษชำนาญการ กรมสอบสวนคดีพิเศษ คมชัดลึก 17-09-55ตอน: รายได้เสริม... ผู้ที่ทำงานผ่านเน็ตทุกคนควรดู คมชัดลึก 21-09-55 ตอน: bHIP...แชร์ลูกโซ่ ? ชัยวัฒน์ ชัยจินดาวัธน์ ประธานกรรมการผู้บริหาร บริษัท บีฮิบ (ไทยแลนด์) จำกัด, ไมเคิล ซาเฟล นักธุรกิจ, พิทยา อนันต์วณิชย์ นิติกรชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง กระทรวงการคลัง, ณัชภัทร ขาวแก้ว นิติกรชำนาญการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค